Elektrorevize Kotek

Elektrorevize Plzeň

ÚRAZOVÉ PLAKÁTY ESČ - č. 12 - 1926

Pořídili jste si nový rodinný dům, kancelář nebo provozovnu?

Zrekonstruovali jste svůj dům nebo byt?

Potřebujete provést pravidelnou revizi elektrické instalace Vaší provozovny?

Právě pro Vás je tu naše firma, která nabízí kvalitní služby v oblasti revizí elektrických zařízení nízkého napětí do 1000 V v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Naším cílem je provedení revize elektrických zařízení na takové úrovni, abyste se mohli stoprocentně spolehnout na její bezpečnost, jak z hlediska možného úrazu elektrickým proudem, tak z hlediska možného vzniku požáru nebo jiných škod, způsobených poškozenou nebo nevhodně provedenou elektrickou instalací.

Je třeba zdůraznit, že provádění revizí elektrických zařízení není nějakým "výmyslem" poslední doby, nebo snad dalším novým nařízením Evropské unie.
Potřeba zajištění bezpečnosti velkého množství lidí, soustředěných v určitém prostoru, vedla již v r. 1923 k nařízení pravidelných revizí elektrických zařízení divadel v elektrotechnických předpisech ESČ. Později - ve třicátých letech - přibyla další zařízení, která bylo nutno podrobovat revizím. V roce 1950 byla povinnost revizí rozšířena na veškerá elektrická zařízení. Pravidelné revize elektrických zařízení se ve vyspělých evropských zemích též provádějí, a to v souladu s národními normami těchto zemí.

Již více než dvacet let se zabýváme vývojem, projektováním, montáží a servisem měřicí a regulační techniky, řídicích a informačních systémů. Tyto zkušenosti nabízíme jako záruku kvalitně provedené revize Vašeho elektrického zařízení.