Elektrorevize Kotek
Lhůty revizí

Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení, hromosvodů a spotřebičů 


Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí (viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3)

Druh prostředí (podle dříve platných ČSN) Třídy vnějších vlivů (podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3) Revizní lhůty v rocích
základní, normální normální, tj. AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak BA4, BA5 5
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3
mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2
     
venkovní, pod přístřeškem umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy - může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno, nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy dle místní situace 4

 

Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

  Využití a konstrukce budovy Revizní lhůty v rocích
prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 (zároveň též BA1) 2
zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 (může být též BD2) 5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení BD4, BA2 3
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 CA2 2
Umístění elektrického zařízení Využití a konstrukce budovy Revizní lhůty v rocích
pojízdné a převozné prostředky --- 1
prozatímní zařízení staveniště --- 0,5


Lhůty pravidelných zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Druh objektu Objekt dle povahy zpracovaných látek Revizní lhůty v rocích
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2
ostatní všechny ostatní 5


Revize systémů ochrany před bleskem provedených podle souboru ČSN EN 62305 (nové hromosvody)

Maximální interval mezi revizemi hromosvodu (LPS) dle ČSN EN 62305-3 ed. 2 (tab. E2).

Hladina ochrany Vizuální kontrola (rok) Úplná revize (rok) Kritické systémy úplná revize (rok)
I a II 1 2 1
III a IV 1 4 1
Systém ochrany před bleskem v aplikacích zahrnujících stavby s rizikem způsobovaným výbušnými materiály by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok. Přípustnou odchylkou od roční lhůty zkoušek by mohlo být provádění zkoušek ve lhůtách 14 až 15 měsíců tam, kde je účelné provádět měření zemního odporu v různých obdobích roku, aby se získaly údaje o sezónních změnách.

Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské budovy, obchodní budovy nebo místa, kde může být přítomno velké množství lidí.


Revize elektrických zařízení podle ČSN 33 2000-7-7xx

Doporučené lhůty pravidelných revizí pro instalace podle ČSN 33 2000-7-7xx

Prostory Oddíl Doporučená lhůta
prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 701 3 roky
prostory plaveckých bazénů a fontán 702 1 rok
místnosti se saunovými kamny 703 3 roky
staveniště a demolice 704 0,5 roku
zemědělská a zahradnická zařízení 705 3 roky
omezené vodivé prostory 706 3 roky
zařízení pro zpracování dat 707 5 let
parkovací místa karavanů v kempech 708 1 rok
venkovní osvětlení 714 4 roky


Revize a kontroly elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2

Lhůty pravidelných revizí
Skupina el. spotřebičů

nepřipevněné spotřebiče držené v ruce

ostatní nepřipevněné spotřebiče (přenosné)
A

Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání

B Třídy I 1x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců
Třídy II a III 1x za 6 měsíců
C Třídy I 1x za 6 měsíců 1x za 24 měsíců
Třídy II a III 1x za 12 měsíců
D Třídy I
Třídy II a III
1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
E Třídy I
Třídy II a III
1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.)
E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti